Julian Ray Photography

Julian Ray -Curves Exhibit
DSC2924a.jpg

To Where? From Where?

DSC1992a.jpg

Velvet Leaf

DSC1800a.jpg

Morning At The Market

DSC1771a.jpg

Yellow Over Water

DSC1897a.jpg

Fresh Spices

DSC2018a.jpg

A Drip

DSC1866a.jpg

Fish In A Basket

DSC2257a.jpg

Chain In A Cleat

DSC2473a.jpg

Burbling In Green

DSC0665_01a.jpg

A-10 Warthog Warts

DSC2525a.jpg

Lilly In Sun

DSC2747a.jpg

Candles In The Rain

DSC3578a.jpg

Red Flame

DSC2807a.jpg

Waiting

DSC2876a.jpg

Parched

DSC2904a.jpg

Sweet Treats

DSC3741a.jpg

Old Eye

DSC3398a.jpg

Rice

DSC3572a.jpg

Dance Of A Leaf

DSC3274a.jpg

Offerings To….

DSC_0334a.jpg

Journeys Taken

P1030702a.jpg

Not To Play Again

DSC3956a.jpg

Ready For Work

DSC8529a.jpg

Bus Stop

DSC5032a.jpg

Going Fishing

DSC4136a.jpg

Climbing

DSC4267a.jpg

Curves On Curves

DSC4893a.jpg

Quiet

DSC4760a.jpg

A Tree Line

DSC3761a.jpg

Thirsty?

DSC3633a.jpg

Woven Baskets

DSC6436a.jpg

Pools & Flames

DSC9685a.jpg

The Lines Of Curves

DSC_2906a.jpg

Spill Over

MG_2243a.jpg

After A Wave